Philippe Abbing pleit voor meer professionaliteit Programmamanager Versterking medezeggenschap neemt afscheid Hij gaf bijna 2,5 jaar leiding aan het project Versterking medezeggenschap van de ouder- en onderwijsorganisaties. Per 1 augustus neemt hij afscheid en wordt hij rayonbestuurder bij de AOb. Philippe Abbing sprak op bijeenkomsten, beantwoordde vragen en coördineerde de aanvragen die binnenkwamen voor advies en trainingen. Hij kreeg een aardig inkijkje in de stand van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs en vindt dat het op een aantal fronten een stuk professioneler kan. ‘MR-leden moeten meer tijd kunnen besteden aan onderwijs, ontwikkeling en meningsvorming. De materie in het onderwijs is behoorlijk complex, dus je moet verstand van zaken hebben en weten waar je informatie kunt vinden. De MR krijgt daardoor meer kans om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn en meer tijd om de achterban mee te nemen in het besluitvormingsproces.’ Ook de hiërarchische verhoudingen staan goede medezeggenschap nogal eens in de weg. Hij merkte dat heel wat MR-leden zich daardoor niet vrij voelen. ‘Maak dat bespreekbaar, het is belangrijk dat je goed kunt samenwerken met je directeur of bestuurder. En de school vaart er wel bij als er zakelijke en pittige gesprekken plaatsvinden. Daar wordt het beleid alleen maar sterker door. Je moet het uiteindelijk samen doen. We hebben met de Quickstart Medezeggenschap, een training waaraan zowel MR als bestuurder meedoen, veel succes geboekt. Het aantal aanmeldingen overtrof alle verwachtingen. Er was en is dus ook behoefte aan.’ Abbing vindt het ook noodzakelijk dat MR-leden hun achterban meer bij het beleid betrekken. Dat kan volgens hem tegenwoordig veel makkelijker door het gebruik van enquêtes via internet en via de sociale media. ‘Je moet zorgen voor gedragen beleid, daarmee vergroot je je invloed. Via sociale media kun je heel snel om meningen vragen en op actuele ontwikkelingen reageren. Dat kan de betrokkenheid bij het MR-werk verhogen.’ De projectleider is tevens groot voorstander van een medezeggenschapsopleiding als onderdeel van de pabo en de lerarenopleiding. ‘Het zou ook goed zijn als er een algemene basis medezeggenschapsopleiding komt, waar elk nieuw MR-lid standaard naartoe gaat. Misschien is het iets voor de ouder- en onderwijsorganisaties om in gezamenlijkheid op te zetten?’ Hij wil tot slot benadrukken dat het hem opviel hoeveel mensen echt hart hebben voor de school en de organisatie. ‘Personeelsleden, ouders en leerlingen steken vaak veel tijd in de medezeggenschap. Van ouders vind ik het helemaal bijzonder, zij doen het in hun eigen tijd, en in de meeste gevallen zonder dat er een vergoeding tegenover staat.’ Het project Versterking medezeggenschap loopt nog tot 2019 door. Abbing wordt opgevolgd door Kitty Ramakers, OR-consulent BVE bij de AOb, docent-coördinator op MBO Amerfoort en lid van de vaststellingscommissie van Stichting Praktijkleren. Hulp nodig? Bent u lid van een (G)MR of OPR en heeft u vragen over medezeggenschap? Over de Wms, de werving van nieuwe leden, het contact met de achterban, de overlegvergadering of over de vakantieregeling, het ondersteuningsplan, de benoeming of het ontslag van een directeur, het taakbeleid of de inzet van personeel? Op de website www.infowms.nl vindt u veel praktische informatie in de diverse handreikingen en tips. Vindt u niet wat u zoekt, stel uw vraag dan aan de helpdesk van het project Versterking medezeggenschap via het formulier op de website.

Categorieën: Uncategorized

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *