Op zoek naar kennis en kunde medezeggenschap in het funderend onderwijs? Misschien is coaching medezeggenschap iets voor jou!

Medezeggenschap heeft al heel lang mijn interesse. Ik heb 24 jaar in het onderwijs gewerkt en de laatste 15 jaar was daar medezeggenschap bij. Na het fusie debacel met Amarantis (www.de-fuseren.nl) heb ik veel hulp en vooral steun gekregen van de AOb. Dat was voor mij de reden om aan de slag te gaan als projectleider ‘versterking medezeggenschap’. Een landelijk project waar verschillende organisaties uit alle sectoren de armen ineen hebben geslagen om meedezggenschap sterker neer te zetten. Vooral in die tijd heb ik veel trainingen en handreikingen ontwikkeld die medezeggenschap kan helpen een prominente en passende rol in de organisatie te vervullen.

Foto Enno Keurentjes

Mijn overtuiging is dat goede medezeggenschap door bekwame en competente mensen wordt verzorgd die samen de ruimte geven aan elkaar. Dat geldt voor zowel mensen die in de medezeggenschapsraad zitten alsook mensen die namens het bevoegd gezag aan tafel zitten. Succesvolle medezeggenschap is niet foutloos, maar getuigt vaak van een open houding waar problemen opgelost worden. Daarbij zijn eerlijkheid, transparantie, deskundigheid en respectvol de sleutelbergrippen.