medezeggenschapsraad vergadering
Foto Enno Keurentjes

Ik ben al heel wat jaar bezig met medezeggenschap. Eerst op het Baken waar ik leraar scheikunde was en daarna als landelijk projectleider ‘versterking medezeggenschap’. Bij mijn huidige functie als regiobestuurder bij de AOb is medezeggenschap nog steeds een onderdeel van mijn werk. Voor een actief regionaal netwerk aangesloten scholen worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd, online en live.

Medezeggenschap op school is dynamisch. Soms loopt het soepel en lijkt het vanzelf te gaan waarna het zomaar ineens om kan slaan naar dikke stront door een trechter met onuitgesproken onderliggende emoties. Wat te doen dan?

Een aantal tips liggen voor de hand en kan je zelf met de raad en de schoolleiding/ bestuur oppakken:

  • zorg voor goede scholing op het gebied van medezeggenschap. Alle nieuwe leden moeten standaard op cursus en ieder lid gaat minimaal 1x per schooljaar naar een verdiepende cursus.
  • Voor schoolleiders en bestuurders geldt dit ook! De sectorraden bieden dit aan. Voor maatwerk kan ook met mij contact worden opgenomen.
  • Ga naar het WMS congres dat jaarlijks georganiseerd wordt door Onderwijsgeschillen . Het is goedkoop en erg leerzaam. Daarnaast kun je contacten leggen met andere medezeggenschappers, trainers en adviseurs, beleidsmedewerkers medezeggenschap, soms verdwaalde ambtenaren OCW, (en kom je mij waarschijnlijk ook tegen)
  • zorg voor een goede planning van onderwerpen (jaaragenda) en procesafspraken over het behandelen van beleidsvoorstellen
  • bespreek minimaal jaarlijks als raad en bestuur ‘hoe het gaat’. Je kan dat aanpakken als een evaluatie met plannen om te verbeteren, maar aan het begin van het jaar is ook prima. Vergeet niet vast te leggen wat je afspreekt! Dat evalueert een stuk makkelijker. Je kan daarbij bijvoorbeeld ‘het advies goede medezeggenschap’ gebruiken.
  • Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Heel veel is al bekend en beschreven. Bijvoorbeeld op de site van ‘sterk medezeggenschap’, de spin off van het originele project ‘versterking medezeggenschap’, zijn veel handreikingen te vinden

Nog meer hulp nodig?

Voor trainingen en cursussen wijs ik graag door naar de deskundige trainers van de AOb.

Heb je wel eens gedacht over coaching voor MR leden, nieuw of ervaren, gewoon lid of met een speciale functie, op zoek naar kwaliteitsverbetering of zit je in een lastig pakket? Kortom, als je op zoek bent naar een coachingstraject waar inhoud en ontwikkeling aan de orde komen dan is dit misschien wel wat voor jou!

Lees meer hierover op de coachingspagina